FANDOM


Archivero2

Vicent Pons Alós

Vicent Pons Alós () , naixcut en la comarca de la Ribera, en la Comunitat Valenciana. Capella i professor titular de Ciències i Tècniques Historiogràfiques de la Universitat de València i nomenat canonge archiver de la Catedral de Valéncia per el cardenal arquebisbe de Valéncia, Agustí García-Gasco, en el mes de febrer del 2008. A banda, Pons ha segut, recentment, vicari de les parròquies de San Dionis de Valéncia i de San Pancraci. Fon comissari eclesiàstic de la exposició de la Llum de les Imàgens de Xàtiva. Pons Alós ha centrat la majoria dels seus estudis en els archius valencians, aixina com en investigacions sobre l'historia de l'Iglésia en Valéncia, noblea i confraries de l'edat mija o Diplomàtica i Heràldica.

Estudis de TeologiaEdit

Entre 1997 y 2002 estudià Teologia en la Facultat de Teologia "San Vicent Ferrer" de Valéncia, fon ordenat capella en 2003.

Ademés, ha eixercit el càrrec de responsable del Archiu de la Colegiata de Xàtiva des de 1983 i ha treballat en l'organisació i descripció del molts archius valencians, entre ells els parroquials de Carcaixent, Ayora, Vall de Càrcer i Enguera, entre atres.

ActualitatEdit

En l'actualitat, impartix docència en materies de archivística e historia del llibre en la Diplomatura de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de València.

Enllaços Externs Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.