FANDOM


Valenciafreedom

Logo de la uep

ValenciaFreedom (ValenciaFreedom.com) és una uep valencianista que naixqué en l'any 2005, principalment de la necessitat dels Valencians i Valencianes (encara que també participen usuaris d'atres Comunitats Autònomes i del restant del món) de denunciar el seu rebuig al voltant de la opressió del catalanisme i tot lo que rodeja la idea d'uns hipotètics “Països Catalans”. D'este fet naix el seu nom. Primer el nom de la Comunitat (Valéncia) seguit de la paraula “llibertat” (Freedom) en anglés.

El nom fa referència a la lluita que des de fa anys porten en marcha els numerosos ciutadans valencians, i qué té com a únic objectiu conseguir que els nacionalistes catalans reconeguen la forta identitat cultural i social del Poble Valencià, clarament separada i diferenciada de la catalana. En els dos anys que porta el proyecte en marcha, s'han sumat a la web usuaris que lluiten per lo mateix en les seues terres.

La uep se construïx en tres llengües: Valencià(seguint les Normes del Puig regides per la RACV), Castellà i Anglés.

Enllaços externsEdit

Valéncia Freedom

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.