FANDOM


El Pare Nostre (del llatí, Pater Noster) es el nom d'una oració cristiana. Quan els discipuls de Jesus li preguntaren com havien de resar, ell els ensenyà esta pregaria. Es troba en l'evangeli de Mateu (6,9-13) i, mes breu, en el de Lluc (11,2-4).

El Pare Nostre es considerat l'oració cristiana comú per excelencia por las confesions majoritarias: Catolics: es el resum de la doctrina cristiana. Protestant: model d'oració. Ortodoxos: la opregaria més perfecta.

PregariaEdit

Pare nostre, que estas en lo cel:

santificat siga el teu nom.

Vinga a nosatres el teu Regne.

Faça’s la teua voluntat,

aixina en la terra com en lo cel.

El pa nostre de cada dia,

dona-nos, Senyor, el dia de hui.

I perdona les nostres deutes,

aixina com nosatres perdonem als nostres deutors.

I no nos deixes caure en la tentacio,

i lliura-nos del mal.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.