Uiquipèdia
Advertisement

José Vicente Gómez Bayarri és un articulista, conferenciant, escritor, professor i acadèmic valencià especialista en temes històrics,.

Biografia[]

José Vicente sempre ha estat lligat al valencianisme actiu, entenent per això, la definició clàssica. És una personalitat que en els seus estudis, llibres i publicacions, intenta traure a la llum els aspectes històrics més determinants dels valencians.

Des de la moderació, l'estudi, i la seua indubtable faceta pedagògica, ha contribuït a aclarir molts aspectes que des de determinats àmbits acadèmics intenten que passen desapercebuts, com tot allò que s'ha relacionat en la Llengua Valenciana[1] , la Valéncia de l'edat mijana, el Regne de Valéncia, i fins i tot més recentment la contradicció de l'Acadèmia Valenciana de nova creació.[2]

Ya l'any 1982 podem trobar Bayarri escrivint en defensa de Valéncia davant de la "ofensiva propagandística" del nacionalisme català coneguda com “crida a la solidaritat en defensa de la llengua, la cultura i la va nació catalana”

En 1999 va participar en un sentit homenage al gran medievalista Antonio Ubieto Arteta, colaborant en un documental emés durant l'entrega dels premis de El Rat Penat.

Des de 1994, colabora en la Revista de Filologia Valenciana publicada per l'editorial Acció Bibliogràfica Valenciana i Lo Rat Penat.[3]

Currículum[]

El senyor José Vicente és Doctor en Història, Catedràtic en l'institut “Lluís Vives” de València, professor en la “Universitat de l'Experiència” del CEU-Cardenal Herrera i en la “Universitat Senior” de la Universitat Politècnica de València.

Impartixc cursos sobre distints temes relacionats en faceta docent i d'actualisació de coneiximents per a professors de Secundària i Primària, recolzats per la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana.

Actualment és Acadèmic de Número de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. El professor Gómez Bayarri també va participar en la fundació i va dirigir la “Escola d'Estudis Valencians” de la mateixa R.A.C.V.

Premis[]

El senyor José Vicente ha sigut premiat en reiterades ocasions per distints organismes i associacions valencianes destacar entre atres guardons, el premi extraordinari de l'Excm. Ajuntament de Valéncia en els “Jocs Florals” de 1989, els premis “Vinatea” (1990) i “Jaume I” (1999) o el “Jaume Roig” de 2002, convocat per la RACV. No podem deixar de fer menció al “Premi Josep Mª Guinot i Galán dels Lletres Valencianes”, de l'Associació Cultural “Cardona i Vives” de Castelló l'any 2002, o el “Vicente González Lizondo”, de “Amics de la R.A.C.V” l'any 2006.

Llibres publicats[]

 • La transició del món musulmà al cristià en el Regne de Valéncia. Publicat en dos volums per la R.A.C.V. Valéncia, 1991.
 • Evolució o rupturisme en la Valéncia medieval? Ajuntament de Valéncia, 1993.
 • Carlos Ros. Apologista de la Llengua Valenciana. Discurs d'ingrés en la R.A.C.V. el 4 de febrer de 1998. Valéncia, 1998.
 • La llengua valenciana fins a Jaume I. Diputació de Valéncia, 1998.
 • Una aproximació a Carlos Ros i la llengua valenciana del segle XVIII. Estudi preliminar d'una edició facsímil de cinc obres del dit autor. Diputació de Valéncia, 1999.
 • Estudi preliminar i notes històriques al Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim. Valéncia, 1999.
 • Reis Forals Medievals del Regne de Valéncia. Valéncia, 2000.
 • Carlos Ros i Hebrera. Vida i obra d'un fervent apologista de la llengua valenciana. Valéncia, 2001.
 • Els quatre grans cròniques migevals del Casal de la Corona d'Aragón i la tradició cronistica: Martí de Viciana. Valéncia, 2002.
 • “El poeta Ausias March i l'entorn de la seua época”. Estudi preliminar als Poemes d'Ausias March. Edició de Valladolit, 1555-Valéncia, 2002.
 • “L'Edat Mijana”. Manual de la Història General delRegne de Valéncia. V.V.A.A. Valéncia, 2002.
 • La Valéncia Medieval. Volum III de la Història General del Regne de Valéncia. R.A.C.V. Valéncia, 2003.
 • El Valencià, el dictamen de la llengua i l'AVLL. Valéncia, 2003.
 • Conquista, repoblació i fortificacions de la província de Castelló. *Castellología del camí del Cid en terres valencianes.

Artículs de prensa[]

 • “Postilles a la història toponímica dels plans de Vinaròs-Benicarló”. I. Congrés d'Història del Maestrat. Vinaròs 1985.
 • “Toponomàstica de cinc municipis del “Baix Maestrat: Calig, Canet lo Roig, Cervera del Maestre, La Jana i Traiguera”. II. Congrés d'Història del Maestrat.Vinaròs, 1987. Anals, 65. (A.C.V.). Valéncia, 1990.
 • “Centralisació i reacció en el segle XVIII. La qüestió llingüística”. Anals de la A.C.V. núm. 66. Valéncia, 1990.
 • “Classificació i breu comentari de l'obra de Vives”. Catàlec Exposició V. Centenari de Joan Lluís Vives, valentinus i el seu Temps (1492-1540). Valéncia, 1992.
 • “Proyecció actual de l'Obra Vivista”. Serie Filològica, núm. 10. R.A.C.V. Valéncia, 1993
 • “Una visió de la narrativa valenciana migeval. Sigles XIII i XIV”. Cresol. IV Jornades dels escritors en Llengua Valenciana. Valéncia, 1995
 • “Particularitats del procés històric de la llengua valenciana fins a Jaume I”. Revista de Filologia Valenciana, núm. 1. Valéncia, 1994.
 • “Tendències de l'idioma valencià”. Cresol Lliterari. Núm 1. V Jornades dels escritors al voltant de la narrativa valenciana. Valéncia, 1997
 • Alfons el Magnànim i Ausias March”. Ausias March. Estudis I. Valéncia, 1997.
 • “Context sociopolític i cultural de la Valéncia de Ausias March i el seu entorn personal”. Serie Filològica, núm. 17. R.A.C.V. Valéncia, 1998.
 • “El poeta Ausias March, cavaller valencià”. Cresol lliterari, núm. 2. VI Jornades dels escritors al voltant de la narrativa valenciana. Valéncia, 1998.
 • “Sharq al-andalus. Del Califat als Regnes de Taifes”. La Valéncia Musulmana i Cristiana. Valéncia, 1998
 • “Sociodemografia de la Valéncia Musulmana” La Valéncia Musulmana i Cristiana. Valéncia, 1998.
 • “L'Administració del Regne de Valéncia”. La Valéncia Musulmana i Cristiana. Valéncia, 1998
 • “Les Institucions gremials. I. Les Confraries”. La Valéncia Musulmana i Cristiana. Valéncia, 1998
 • “Les Institucions gremials. II. Els Gremis”. La Valéncia Musulmana i Cristiana. Valéncia, 1998
 • “Valéncia en la gesta cidiana”. Serie Històrica, núm. 21. R.A.C.V. Valéncia, 2000.
 • “Toponomàstica de Sant Mateu, Sant Jordi, Sant Rafael del Riu, Xert o Chert, La Salzedella i Rossell”. Anals de la R.A.C.V., núm. 75. Valéncia, 2000.
 • “Context sociopolitic i cultural de la Valéncia d'Ausias March i el seu entorn personal”. Ausias March i la Valéncia tardomigeval. El Rat Penat. Valéncia, 2000.
 • Figura i predicació del “pare Vicent Ferrer”. Anals de la R.A.C.V. Núm. 76. Valéncia, 2001.
 • “El joc de la pilota valenciana en els temps de Juan Lluís Vives”. Serie Històrica, núm. 26. R.A.C.V. Valéncia, 2004.
 • “L'esplendor del segle XV valencià”. Cicle de Conferències Institut Lluís Vives de Valéncia. Valéncia, 2004
 • “Conquista, repoblació i castellología de l'L'Alcalatén” Serie Històrica, núm. 27. R.A.C.V. Valéncia, 2005.
 • “A manera d'introducció: Consideracions toponímiques a la toponímia mítica de A. Galmés de Fonts”. Estudis de llengües i epigrafia antigues. E.L.E.A. Núm. 8 R.A.C.V. Valéncia, 2007.
 • Actualment continua colaborant periòdicament en distints mijos com Les províncies i Valéncia Hui.

Referències[]

 1. Carlos Ros i Hebrera. Vida i obra d'un fervent apologista de la llengua valenciana. Valéncia, 2001
 2. Web de l'Acadèmic Gómez Bayarri
 3. Història del Rat Penat pàgina 289, 376, 385 i 417

Enllaços externs[]

Categoria: Biografies