Uiquipèdia
Advertisement

rigth Padre Jesús Castellano Cervera

EL Pare Jesús Castellano Cervera va nàixer en el Villar del Arzobispo, (Valéncia), el 30 de juliol de 1941 i va pujar a treballar en Deu el 15 de Juny de 2006.


Biografia[]

Era frare carmelita descalç des del 4 d'agost de 1957 i sacerdot des del 25 d'abril de 1965.
Era consultor en el Vaticà de la Congregació pera la Doctrina de la Fe des de 1983 treballant estretament en el Cardenal Josef Ratzinger, hui papa Benet XVI, mentres va estar al capdamunt d'este dicasteri, Consultor també de la Congregació per a l'Evangelisació dels Pobles, de la Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica, també consultor del Pontifici Consell per als Llaics, consultor de l'Oficina pera les Cerimònies Llitúrgiques Pontificies , on era un estret colaborador de l'arquebisbe Piero Marini mestre de les Cerimònies Pontificies, en qui estava preparant els actes llitúrgics del V Trobada Mundial de les Famílies (EMF), entre ells, la missa conclusiva que va presidir el papa a Valéncia el 9 de juliol del 2006, membre del Pontifici Comité per als Congressos Eucarístics Internacionals, doctor en Teologia i decà del Teresianum per dos mandats consecutius al que ha estat vinculat durant més de 30 anys. També era autor de numeroses publicacions i havia pronunciat numeroses conferències tant a Itàlia com en atres països. Era un dels principals especialistes en Llitúrgia i Espiritualitat. Va morir el 15 de juny de 2.006, mentres passejava per uns Jardins de Roma. Descanse en Paz.


FUNERAL A ROMA[]

Les restes mortals del religiós carmelita valencià Jesús Castellà Cervera, consultor de set dicasteris del Vaticà, van rebre sepultura en el Panteó dels carmelites del cementeri de Roma
El pare Jesús Castellà Cervera, va dir el pare Martín Tejedor, “és una figura internacional en distints camps de la vida religiosa i eclesial, pero m'agradaria hui quedar-me en la figura més pròxima i entranyable pera mosatros, els carmelites: la figura de l'home senzill i seriós, com a carmelita teresià, que sabia viure en naturalitat les exigències de la nostra vida carmelitana. La seua proximitat i senzillea a ningú li feyen pensar que estava davant d'una eminent personalitat. Vull concloure en el pensament que Jesús Castellà be podia acabar la seua vida en la frase de la nostra Mare Teresa de Jesús: «al fi mor fill de l'Iglesia». Descanse en l'eternitat este jornaler de Deu que mai va tindre temps per a si, perque havia de donar-se'l als atres. Descansa, Jesús, en la Paz. La teua vida ha mereixcut la pena. Gràcies»”.
El mestre de les Cerimònies Pontificies, l'arquebisbe Piero Marini, en qui Castellà colaborava i preparava en l'actualitat els actes llitúrgics del V Trobada Mundial de les Famílies (EMF), va presidir la missa de 'corpore in sepulto' pel seu etern descans en l'església de la Facultat de Teologia del Teresianum de Roma, de l'orde carmelita, en la que Castellà era també professor
Igualment, la cerimònia va contar en la participació de familiars del religiós valencià difunt, que va nàixer 64 anys abans en la localitat valenciana del Villar, segons va explicar el vicari episcopal per als sacerdots valencians residents a Roma, monsenyor Vicente Cárcel

Enllaços[]

Vaticà

Congregacions Pontificies

Oficina pera les Cerimònies Llitúrgiques Pontificies

Teresianum

[Carmelites Descalços]

Categories: Biografies

Advertisement