FANDOM


Lo primer de tot, tens de tindre un artícul que traduir o que escriure. Se pot traduir de la Wikipedia en castellà/anglés/francés... sense cap problema llegal, sempre que al final de l'artícul estiga la direcció de l'artícul d'orige. Per a fer açò pots utilisar la plantilla {{Internacional}}. En el cas de que la direcció de l'artícul no concorde en la de l'original, o siga una font distinta a les nomenades en la plantilla, tindràs que especificar la direcció de la font manualment.

Després escriu-lo a la barra de navegació. Eixemple: "www.uiquipedia.org/Nom de l'artícul" (en espais i minúscules totes menys la primera)

Una vegada fet això el traduïxes, pots copiar el còdic font de l'artícul d'atra Uiquipedia i anar traduint, pero tindràs que borrar les plantilles i les categories, ademés tindràs que pujar les imàgens corresponents (explicat posteriorment)

En acabant tens que trobar la categoria adequada, si no la trobes, pots crear-la de la mateixa manera que s'afig (explicat posteriorment)

Cóm pujar i afegir imàgens

Tens que pujar-la pulsant en el menú Pujar image de la barra de l'esquerra. Una vegada pujada, la forma d'insertar-la és copiant el següent còdic: [[Image:NOM_IMAGE.gif]] on "NOM_IMAGE" és el nom de l'archiu. No pots pujar les imàgens que trobes per Internet sense permís, tenen que tindre uns llicència GFDL o tens que ser tu l'autor de l'image.

Cóm crear i afegir (sub)categories

Tenim dos formes de crear categories:

1- Escrivint en la barra de direccions del navegador "www.uiquipedia.org/Categoria:Nom de la categoria" i guardant (sense escriure res)

2- Afegint en un artícul la categoria "[[Categoria:Nom de la categoria]]" i al guardar l'artícul pulsar en la categoria i guardar sens escriure res.

Per a crear subcategories, tens que crear una categoria, i en eixa categoria afegir la categoria mare. Eixemple: En el text de la categoria "Pobles" posa [[Categoria:Regne de Valéncia]]

Més documentació sobre l'us de Uiquipèdia

En la ajuda de la Wikipedia en Espanyol trobaràs tota la informació disponible: cóm crear plantilles, cóm funciona la discussió, cóm editar, normes, informació sobre la llicència dels artículs... Ajuda de la Wikipedia (en Espanyol)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.