FANDOM


Noia 64 apps wp
El contingut d'esta pàgina és un esbós. Ampliant-lo ajudaràs a millorar Uiquipèdia.
Pots ajudar-te en les uiquipèdies en atres llengües. També pots ajudar canviant este cartell per u més específic.
Escutgav

Escut del Grup d'Acció Valencianista

Grup d'Acció Valencianista (GAV), és una organisació valencianista de la Comunitat Valenciana que es dedica a promoure la llengua i la cultura valencianes en contra de la imposició catalanista.

Història i actuacions

El G.A.V. (Grup d'Acció Valencianista) es fundà oficialment en octubre de 1977, encara que ya des de l'any anterior estava en plena activitat. Naixqué fruit d'una necessitat imperiosa per defendre els interessos valencians, que en eixos anys eren cruelment atacats. Els fins del Grup d’Acció Valencianista són donar a conéixer i defendre:

 • La difusió i promoció de la Llengua Valenciana''' com a idioma independent i propi de tots els valencians.
 • La personalitat valenciana, fonamentada en l’història i en la cultura pròpia
 • L’unitat i l’integritat territorial valenciana.
 • L'històrica denominació de Regne de Valéncia per al nostre territori.
 • La bandera tricolor coronada, per tots coneguda com a Real Senyera Valenciana.


El seu primer President va ser l'escultor i artiste Rafael Orellano. En aquells primers anys s'establiren les bases ideològiques per les que el GAV anava a lluitar i la forma de fer-ho. Esta manera d'actuar era de dos formes:

 • Adoptar postures més actives que se traduïren en accions constants en el carrer.

Respecte a la primera el GAV ha realisat lo següent:

 • Publicació de llibres per a chiquets com "Nelo i Carmeta", "Avant", "Pobles i gents" , etc.
 • Publicació de llibres d'actualitat i denuncia com "La Llengua Valenciana en perill", "Valencians front al catalanisme", etc.
 • Al mateix temps ha impartit i continua fent-ho, Cursos de Llengua i Cultura Valenciana.
 • Conferències, tertúlies i debats sobre la nostra problemàtica, en els que han participat les personalitats més destacades del món valencianiste.
 • Durant pràcticament tota la seua historia, ha editat la revista "SOM'''", que sempre, pero en especial hui en dia, està sent un referent en la denuncia de la realitat, des de l'independència i sense servilisme polític de cap tipo.
 • Cóm no recordar, la llabor cultural que feya tots els dumenges en el Parterre de la Ciutat de Valéncia, o en atres poblacions del Regne, a on a banda de promocionar publicacions i art valencià per mig de la "paraeta", donaven a conéixer el nostre folclor i la nostra poesia, per mig de les actuacions que allí s'organisaven.
 • No es pot oblidar la llabor fonamental de captació de nous jóvens valencianistes, gràcies a les activitats realisades per les Joventuts del GAV'''.

Objectius

 • Volen la recuperació total de la Llengua Valenciana''', sense catalanismes estranys ni castellanismes innecessaris. Per ad això exigixen la fi del procés de catalanisació i castellanisació en els coleges, universitats, organismes oficials, i mijos de comunicació de tot l'àmbit valencià.
 • Exigixen l'immediata dissolució de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVLL), per ser un ent catalaniste i catalanisant que abocarà a la Llengua Valenciana a la seua desaparició. Una majoria d'acadèmics (16 d’un total de 21) que no creuen en l'existència de la Llengua Valenciana només poden ser nocius per al futur de l’idioma valencià.
 • Volen la recuperació de la consciencia identitaria valenciana per a que sumissions a atres pobles no siguen en un futur l'única eixida dels valencians.
 • Volen una Televisió Valenciana (RTVV) i una Radio Valenciana (Radio 9) en una total programació en autentica Llengua Valenciana''' a on les actituts catalanisants i castellanisants no siguen la norma general. Uns mijos de comunicació públics i valencians que cuiden la Llengua Valenciana i no l’arraconen en benefici del castellà ni del català.
 • Exigixen majors cotes d'autogovern per al Poble Valencià i la revisió del nostre Estatut d'Autonomia per a l'obtenció de les màximes cotes d’autogovern.
 • Exigixen la recuperació del nom que històricament correspon i representa als valencians/nes: Regne de Valéncia'''
 • Volen la conservació del patrimoni valencià en una política respectuosa en el patrimoni cultural i ecològic dels valencians/nes
 • En definitiva exigixen valenciania, dignitat i honradea als polítics, actualment més preocupats per atres pobles veïns aliens al valencià.

Joventuts del GAV

La associació conta en una divisió jovenil JJGAV (Joventuts del GAV).

Presidents

 • En Rafael Orellano (1976-1977)
 • En Pasqual Martín Villalba (1977-1984)
 • En Chimo Romero (1984-1989)
 • En Pere Aguilar (1989-1994)
 • En Joan García Sentandreu (1994-2001)
 • En Manolo Latorre i Castillo (2001-...)

Enllaços externs

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.