FANDOM


Nom oficial Edit

Solució de la discussió: com en el artícul de Moncà, se farà una secció respecte al nom, i per què és catalaniste. Mixalberto 09:28, 9 gin 2008 (PST)

Estic d'acort, seria molt bona idea fer lo mateix en tots el noms "oficials", si és possible, ficant l'història de la toponímia de la vila, poble, ciutat o lo que corresponga. - --Ssurfer 09:32, 9 gin 2008 (PST)
Sí, pero si volem sé neutrals, debem escriure de bon començament el nom oficial i remarquem que el nom está en panca, perque ningú es confonga.
No, millor posarlo baix, aixina ni ha més puesto per a redactar. S'està preparant un text dient per què és catalaniste el nom oficial, i per què Elig és el nom que li correspon, cultural i històricament. Mixalberto 09:49, 9 gin 2008 (PST)
No es pot ser neutral ficant ya d'entrada a la AVL-c, a Jordi Pujol, etc.... L'explicació de la toponímia ya té el seu apartat. Tractem de fer poc a poc artículs de calitat. I repetixc: Elx no està escrit en les Normes del Puig.--Ssurfer 09:54, 9 gin 2008 (PST)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.