FANDOM


El Diccionari català-valencià-balear (també conegut com Diccionario Alcover-Moll) és un diccionari editat per la editorial Alcover-Moll-Riutort. Els autors d'esta obra son Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll.

Tenia com a pretensió més important, ser una obra comprensiva de la llengua que, supostament, es parla als suposts Països Catalans.

Historia

El proyecte es va iniciar l'any 1900 quan Antoni M. Alcover va publicar, des de Mallorca, la Lletra de Convit a tots els amics de la llengua catalana, convidant tot lo mon a colaborar a la recopilació de vocabulari. El diccionari va ser editat per primera vegada al 1926, quant se va publicar el primer volum. El segon volum se va publicar al 1930.

L'edició en el uep no se va publicar fins al 2002.

  • Diccionari català-valencià-balear: inventari lexicogràfic i etimològic de la Llengua Catalana en totes les seues formes lliteràries i dialectals, obra iniciada per Antoni Maria Alcover, redactat per Francesc de B. Moll, en la colaboració de Manuel Sanchis Guarner i d'Anna Moll Marqués, 10 vols., Palma, Moll, 1993.

Enllaços Externs

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.