FANDOM


CARLES RECIO és un escritor valencià.

Va nàixer en Elda Alacant. Casat i en un fill.

Normalment la seua producció és en Llengua Valenciana, encara que també ha publicat obres en anglés, castellà, català, vasc i ucranià.

La seua temàtica és ampla i general.. Ha escrit poesia, novela i ensaig.

Te importants premis en cadascuna d'estes especialitats. Ha segut articulista en tota la prensa valenciana, i ademés en periòdics d'Europa, Estats Units i Amèrica del Centre i Sur.

EstudisEdit

Es llicencià en Dret en l'Universitat de Valéncia i després es doctorà en l'Universitat Cardenal Herrera CEU de Moncada. Te estudis universitaris d'història, filologia i ciències polítiques i un màster de periodisme en l'Universitat de Valéncia.

Estudiá en els Cursos de Llengua Valenciana de "Lo Rat Penat", dirigits en aquells moments per la mestra Rosa Arminyana, i fon l'alumne més jove en traure el títul de "Professor", en quinze anys.

En l'Universitat d'Educació a Distància ha estudiat les matèries d'Història, Filologia i Ciències Polítiques. .

DretEdit

Carles Recio estudià Dret per vocació personal i admiració per son pare segon declarà el mateix en pdem llegir en la seua web [1].

Es va llicenciar en Dret per l'Universitat de Valéncia. Continuà el cursos de Doctorat en l'Universitat i va traure la Suficiència Acadèmica, tenint com a tutor al Professor Doctor Vicent Franch. La tesis doctoral, baix la direcció del Professor Doctor Manuel Martínez Sospedra, va ser llegida en l'Universitat Cardenal Herrera - CEU de Moncada i va obtindre un "Excelent Cum Laudem".

DocènciaEdit

Durant quatre cursos acadèmics Carles Recio fon Professor en l'Universitat Politècnica de Valéncia i ha impartit l'assignatura "Sistemes Polítics" i "Història de la Política ".

Guanyà una beca de la campanya Intercampus del Ministeri de Cultura i va a impartir l'assignatura "Constitucionalisme històric" en l'Universitat Francisco Gavidia del Salvador, baix el rectorat de l'Ingenier Mario Antonio Ruiz Ramirez i la Presidència del Consell Directiu de la Doctora Leticia Andino de Rivero.

ValencianismeEdit

Vinculat al moviment polític conegut com valencianisme.

Carles Recio creu haver caigut en el deler valencianiste arran de la llectura del número de març de la revista "El Cohet" de l'any 1972, a on es plasmava aquella idea de la Valéncia idílica dels anys vint i trenta que es reflectia en un folclorisme pintoresc. A partir de 1977 son pare el matriculà en els. Per aquell temps publicà el seu primer artícul en valencià en la revista "Murta" i d'allí passà a colaborar en el diari "Las Provincias" durant alguns anys, fins al dia en que a la subdirectora li pegà per vetar-lo.[2]

Instituto de estudios ValencianosEdit

Fue Presidente del Institut d'Estudis Valencians durante ocho años. En eixe periodo va expondre davant la Confraria del Sant Càliç de la Seu de Valéncia la possibilitat d'articular un camí de pelegrinació semblant al Camí de Santiago. Esta nova ruta aniria des del Monasteri de Sant Joan de la Penya , en Osca, fins a la Capella del Santo Caliç de la Seu de Valéncia.

LlibresEdit

 • ”Història de la Pàtria Valenciana”. Edició de l'Associació Cultural Vicent González Lizondo. Valéncia, any 2007
 • ”El nacionalismo valenciano: Josep Maria Bayarri”. Edició de l'Ajuntament de Valéncia, any 2007
 • "Historia de la Comunidad Autónoma de Valencia. Edició de l'empresa pública "Impulso Económico Local". Valéncia, any 2006
 • "La veritat d'un himne", "El valencianisme"(6 tomos),
 • "El Camino del Santo Gríal"
 • "Historia General de la Comunidad Autónoma de Valencia"
 • "El Cavaller Encobert"
 • "El Poderós" (Premio de Novela Ciudad de Valencia 1997)
 • "Aromes d'Orient"
 • "La Dama de Guardamar"
 • "Mater Desertorum"
 • "Historia de la Patria Valenciana"
 • "El Nacionalismo Valenciano: Josep María Bayarri" (Tesis doctoral)

Cite error: <ref> tags exist, but no <references/> tag was found
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.