FANDOM


Torro Sansalvador

P. Torró O.F.M.

El Pare Antonio Torró Sansalvador O.F.M. naixqué en Cocentaina, comarca del comtaten l’any 1887. Doctor en Filosofia y teolec. Martir desde el 7 març de 1937 que va ser segrestat assasinat en Alcoy al 50 anys d'edat segons testimoni de qui ho va vorer. En 1905 ingresa en l'orde dels frares menors (O.F.M.), fou ordenat prevere en 1913, estudia durant dos anys en Roma, en el Colegi Internacional de Sant Antoni, y es dedica a l'enseñanza de la filosofía. Estudis de la mística franciscana (en 1924 representa a la seua ordre en el Congres Ascétic-Místic celebrat a Valladolid publica varis volumens sobre Fr. Juan de los Ángeles), se interesa despres per la figura de Lluis Vives, sobre qui va fer la seua tesis doctoral en l'Universitat Central, de Madrit, en setembre de 1929. Va ser professor i director del colegi la Concepció d'Ontinyent.

El seu biograf oficial es el P. Benjamin_Agulló O.F.M. autor de l'obra "Doctor y Martir" aon narra la biografia del P.Torró. A la seua Cocentaina natal te un carrer dedicat.

Publicacions Edit

-Progreso armónico (estudi social), Buenos Aires 1923; 2ª ed., Barcelona 1923; 3ª edició. -Síntesis de la Teoría del Arte, Buenos Aires 1923. Ampliada ab el titol: -Teoría del Arte, Barcelona 1927. -Estudios sobre los místicos españoles. Fr. Juan de los Ángeles, místico-psicólogo, 2 tomos, Barcelona 1924. -La mística franciscana (conferencia), Valladolid 1925, 2ª ed. -San Francisco de Asís (obra monumental, comentaris espirituals als 66 cuadres del pintor José Benlliure que ilustren l'obra), Valencia 1926. -Los caminos del amor en las almas (estudi sobre Sant Joan de la Crue, 2ª ed. -Luis Vives, pedagogo (conferencia), Cultura Valenciana, 1927. -La pedagogía científica según Luis Vives (tesis doctoral), Barcelona 1932. -El progreso material y la felicidad del hombre (Barcelona 1933) -Filosofía del espíritu franciscano, Barcelona 1934. -Filosofía de la Hispanidad, Tipografía Católica Casals (Biblioteca «Paz y Bien» dirigida per els PP. Franciscans de Valencia), Barcelona 1936, 2h. + 207 págs. Conte: i-iii: Presentació per Ramiro de Maeztu.

Enllaços externs Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.